Algemene voorwaarden kinderfeestje

XXX
1. Reservering
1.1- Bij reservering van dit kinderfeestje gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
1.2- Reservering van een kinderfeestje kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier.
1.3- Bevestiging van reservering volgt binnen 24 uur na ontvangst door Voetbalschool.

2. Annulering
2.1- Boekingen kunnen ten alle tijden geannuleerd worden, maar vanaf 1 week voor de datum worden er kosten in rekening gebracht. Vanaf 1 weken 25% van het afgesproken bedrag.
De activiteit verplaatsen naar een andere dag hoort bij de mogelijkheden.

3. Reiskosten
3.1- Binnen Eindhoven er geen reiskosten berekend. Daar buiten wordt er 0,30 ct per gereden kilometer in rekening gebracht.

4. Betaling
4.1- De betaling mag in overleg op de dag van de activiteit worden voldaan, tenzij anders is afgesproken

5. Aansprakelijkheid
5.1- De Voetbalschool en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel in welke vorm dan ook aangebracht door haar leden, leerlingen of derden. Tenzij anders vermeld.

5.2- De Voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de kinderen opgelopen bij de activiteiten en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de kinderen.

6. DISCLAMER
6.1- Alle initiatieven van Voetbalschool zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
De trainers en andere (vrijwillige) medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade op welke wijze dan ook die ontstaat door het volgen van onze activiteiten.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

6.2- Bij het einde van het kinderfeestje maken wij een gezamenlijke foto voor onze sites als als herinnering.
Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men De Voetbalschool het recht beelden te gebruiken op de websites van de Voetbalschool.

Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief.
Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan de directie van de Voetbalschool.